Modul 5

DAG 7


Den personlige kommunikation og præsentationsteknik
Underviser: Maria Sennels

Den personlige kommunikation

 • Introduktion til forskellige kommunikationsstile, hvem er du? Og hvad kendetegner din kommunikationsstil?
 • Kortlægning af deltagernes kommunikationsstile med fokus på fordele og ulemper
 • Hvordan kompenserer man i forhold til det, man gerne vil opnå med sin kommunikation?
 • Intro til hvordan man arbejder med sin interne markedsføring; Hvem er dine målgrupper? Hvilken type information/viden har du brug for at kommunikere? Hvilke kanaler plejer du at bruge? (hvad virker / virker ikke).
  Planlægning af din kommunikation
 • Hvordan arbejder man med at planlægge sin kommunikation
 • Gode råd til at strukturere og systematisere sin kommunikation
  Præsentationsteknik
 • Intro til forskellige former for præsentationsteknik.
 • Hvordan gør du det du vil kommunikere relevant og inspirerende?
 • Mundtlig / skriftlig kommunikation.
 • Træning i kommunikation og præsentationsteknik.

DAG 8


Branding og håndtering af mediekriser
Underviser: Maria Sennels 

Personlig branding og markedsføring: 

 • Hvorfor og hvad vil du gerne opnå ? Overfor hvem? Er du klar ?
 • Gennemgang af de 5 steps:
  • 1. Fortællingen og den gode historie/Appealing Story
  • 2. Dit DNA i forhold til intern markedsføring
  • 3. Overblik over stakeholdere
  • 4. Dine arenaer/kanaler
  • 5. Plan for hvad du gerne vil opnå. Håndtering af mediekriser
 • En krises karakteristika.
 • Ikke alt er en mediekrise, lær at se muligheder og at bruge dem.
 • Typer af sager og hvordan takler man dem.
 • Intro til hvordan man kan arbejde med at udvikle et kriseberedskab. Eksempler og erfaringer med kriseforløb
 • Mange kriser starter på de sociale medier. Gennemgang af cases og eksempler.
 • Indblik i og eksempler på hvordan kriser kan udvikle sig, hvis ikke de bliver håndteret
 • Selve krisehåndteringen og gode råd.

ALLE MODULER

IT Executive Masterclass

Jeg vil gerne tilmeldes kurset med det samme

Tilmeld

VIL DU HØRE MERE ?


  Dit Fulde navn (Skal udfyldes)