OEE

OEE (Overall Equipment Efficiency)

ASAPconsult leverer OEE målinger som en mulig løsning til procesintegration til SAP.
Ved at benytte integrerede procesdata i SAP til OEE målinger, opnås et præcist overblik over effektiviteten af produktions-apparatet. Med fokus på produktions effektivitet, igennem dynamiske OEE målinger, opnås viden om hvor der kan optimeres for at øge effektiviteten.

Det er i dag en kendt faktor at mange danske virksomheder kører med et produktions apparat som kun yder en effektivitet på 50 til 60 % Denne ineffektivitet ville kunne øges med op til 30 %, hvis der blev lagt mere fokus på OEE målinger.
Præcise OEE målinger er nødvendige hvis en implementering af LEAN, Six Sigma eller S5 skal lykkes.

Fordele ved at benytte sig af dynamiske OEE målinger:

• Synliggørelse af produktionsspild
• Synliggørelse af ineffektivitet
• Frekvensstudie
• Synliggørelse af flaskehals problemer
• Øget omsætning

Ved implementering af OEE procesintegration analyseres kundens behov, hvorefter der opstilles et komplet løsningsforslag.
Løsningerne leveres i et fornuftigt pris niveau, da vores SAP udviklingsomkostninger beror på ressourcer i Indien.

Relevante artikler:

Implementing OEE PDF.doc