Danfoss

ASAPConsult forbereder Danfoss på upgradering

Danfoss skal opgradere fra en SAP R3 4.7 platform til en ECC 6.0. ASAPConsult lever workshops til Danfoss.