IT – Ledelse

IT-teamlederuddannelse

Klik på overskriften og læs mere om kurset.

Målet er at:

 • At få indsigt i egne præferencer i ledelsesrollen og deres betydning for lederskabet

Centrale emner:

 • Det første indtryk, icebreaker om det første indtryk, når du som leder møder nye mennesker
 • Goleman’s 6 ledelsesstile og deres påvirkning på arbejdsklimaet (små rollespil)
 • Situationsbestemt ledelse og sammenhængen til motivation (egen miniprofil)
 • Motivation, hvor har du ledelsesfokus og hvordan kan du arbejde med coaching (mini case)
 • Konflikthåndtering, baseret på Thomas/Kilmann og egen miniprofil
 • Refleksion og udarbejdelse af egen handlingsplan (opfølgning på modul 2)
 • Opbygning og opfølgning af målstyring (baseret på case):
 • Interessentanalyse og kommunikationsplan
 • Produktnedbrydning (målhierarki)
 • Milepælsplanlægning
Målet er at:

 • At få indsigt og træning i rollen som IT-teamleder for at skabe ejerskab og følgeskab i teamet.
 • At få virkemidler til at fremme teamudviklingen og skabe energi og engagement

Centrale emner:

 • Teamudvikling, baseret på Tuckman’s model
 • Feedback, et vigtigt grundlag for udvikling af egen ledelsesstil
 • Facilitering af teams, hvad er de vigtigste metoder og processer
 • Faciliterings træning, baseret på emner fra case på modul 1 og med feedback
 • Værdier i teams, en enkel og effektiv metode til opbygning af spilleregler (trænes)
 • Performance og målopfyldelse, om fremdrift og afdelingsmøder
 • Refleksion og udarbejdelse af egen handlingsplan (opfølgning tilbydes separat

 

Pædagogik:

 • Undervisningen lægger vægt på aktiv medvirken og benytter en gennemgående case, som fundament for ledertræningen.
 • Det endelige program er afhængig af antal deltagere, idet alle skal medvirke aktivt i lederrollen både på modul 1 og på modul 2.
 • Max antal deltagere er 12. Alternativt benyttes flere hold eller to undervisere.

Afgrænsninger:

 • Der anvendes ikke personprofiler eller adfærdsprofiler som værktøj på modulerne
 • Vanskelige samtaler indgår ikke som enkelt emne (stort emne og ikke tid)
 • Vigtigt at udfylde miniprofiler på Situationsbestemt ledelse og konflikthåndtering inden start af modul 1. Det er ikke effektivt af benytte samlet ca. 50 min på dette på selve modulet
Mapping af emner i forhold til eksisterende kursus:

 • Værdibaseret ledelse i dit it team
  På modul 2 arbejdes med værdier i team og opbygning af spilleregler
 • Den autentiske, troværdige leder
  Adresseres ikke direkte, fremgår indirekte af Golemanns ledelsesstile (dis-sonans)
 • Din personlige kommunikation, gennemslags- og handlekraft til dit it team og til din chef
  Alle emner er med til at opbygge dette. Kan eventuelt medtage ledelse opad, nedad, udad.
 • Lær at genkende persontyper i dit team og hermed forbedre dialog og ansvarstagen
  Arbejdes med dette i ”det første indtryk” og ”motivation”, personprofiler anvendes ikke, men kan selvfølgelig medtages.
 • It teamledelse er kommunikation – herunder forandring
  Udarbejdelse og dialog om adfærd og kommunikation ved Goleman og facilitering træning. Forandringsledelse er ikke med som emne.
 • Teamroller, gruppedynamik, relationer, værdier og samarbejde i et it team
  Teamudvikling og værdier i teams
 • Opbygning og opfølgning af målstyring (performance)
  Grundlaget dannes ved interessentanalyse, produktnedbrydning og milepælsplanlægning/ produkt backlog hvis det skal være mere agilt.
 • Håndtering af uenighed og konflikter
  Kort om Thomas/ Kilman profil – egen miniprofil
 • Motivation af forskellige personligheder med forskellige behov i it team
  Motivation og Motivationssamtaler
 • Coachingteknikker
  Adresseres ikke som separat emne, afprøves kort med motivationssamtalen
 • Ledelse når det bliver svært og vanskelige samtaler
  Adresseres ikke som separat emne
 • Stress håndtering i en hektisk hverdag som it medarbejder
  Stress håndtering adresseres ikke som separat emne
 • Personlig handlingsplan som IT teamleder
  På begge moduler