Projektstyring

Projektstyring og Opstart

“Plans are nothing; planning is everything. In preparing for battle I have always found that plans are useless, but planning is indispensable” Dwight D. Eisenhower
Teknologien og udviklingen bringer konstant både nye udfordringer og nye muligheder for organisationer, hvilket særligt gælder for IT. Når organisationer skal implementere ny IT for at håndtere fremtidens udfordringer og muligheder, sker det ofte med inddragelse af en eller flere eksterne samarbejdspartnere. Samarbejdet om organisationens fremtidige IT er kritisk for den samlede forretning, hvorfor det kræver en væsentlig indsats at sikre, at organisationen er klar til at indgå i samarbejdet. Det kræver, at man eksempelvis tager stilling til, hvilken projektform man ønsker. Ønsker man at beskrive alting fra starten, så man har en større klarhed omkring slutresultatet? Eller ønsker man i stedet blot at komme i gang med udvikling? Svaret til disse spørgsmål kan betyde forskellen mellem, om man bør vælger en Prince2 eller en Scrum baseret tilgang. Det stiller også store krav til organisationen, når der skal indgås en aftale med en ekstern part. Mange organisationer vil typisk se forhandlingen som en prisdiskussion, men det er i forhandlingen, man ligger fundamentet for det fremtidige arbejde. Det er derfor vigtigt, at forhandlingen bliver mere end en prisdiskussion, så man får talt værdi, forretningsmål og samarbejdsform.

Underviserne Jakob Eriksen og Lars Boe Riber har omfattende erfaring med IT-projekter – herunder den gode opstart af projekter. Ved en operationel tilgang baseret på praktiske erfaringer, giver underviserne en indflyvning til gode værktøjer, der er anvendelige i hverdagen. For at sikre deltagernes involvering, skal deltagerne i fællesskab i løbet af undervisningssessionen løse en række cases, der er baseret på de problemer, man typisk vil støde på, når man opstarter IT-projekter i praksis.line