Procesintegration


Procesintegration – (PLC til SAP)
Virksomheder i dag har typiskt et højt moderne produktionsapparat, som indeholder produktions data der skal bruges i SAP.
Ved proces integration kan denne data blive opdateret automatisk i SAP.
Konceptet går ud på at lave et link mellem de PLC systemer som styrer produktions processen og de applikationer, som du bruger i dit daglige arbejde.
Derved skaber vi en hurtig og sikker data kommunikation, samt sikrer valid beslutnings data i SAP.
Der laves interface mod stort set alle PLC systemer nye som gamle, så en evt. implementering kommer ikke til at koste et nyt produktions styresystem.

Ved procesintegration analyseres kundens processer og der udvælges hvilke data der er relevante for integration til SAP.
Herefter opstilles en kravspecifikation for program og interface.

ASAPconsult leverer løsningen END-to-END fra PLC-system til SAP!
Løsningen kan leveres til et fornuftigt pris niveau, da vores SAP udviklingsomkostninger beror på ressourcer fra Indien.
Dette sikrer fleksibilitet og 24-timers overvågning.

Procesmodel (Integrationskoncept)
ASAPconsult har udviklet en procesmodel der simulerer integrationsprocessen, hvor proces-data integreres til/fra et PLC system til SAP.
Ideen med proces modellen er at give kunden et bedre billede af hvad proces integration består i og hvilke muligheder der er med sådan et system.

Selve modellen består af et PLC system med en Siemens S7-200 PLC samt dertil hørende elektriske elementer. PLC’en er bygget ind i en tavle og fungere som et normalt styresystem.
Selve produktions processen bliver illustreret med et LEGO tog på en bane.
Banen er forsynet med optiske følere så PLC’en kan registrere togets position på banen, antal kørte omgange og omgangstider osv.

Via opkobling til SAP simuleres en produktionsordre, hvor mængderne (antal omgange) til processen indtastes og overføres til PLC’en fra SAP.
Via proces integrations konceptet kan produktionen løbende følges, eks. hvor langt er processen nået og hastigheden af produktionen.
Når emnerne (antal omgange) er produceret færdig, tilbagemeldes dette til SAP fra PLC-systemet. Herefter er det muligt se hvordan produktionsforløbet er gennemført, antal produceret emner, OEE måling for effektivitet osv.
I SAP kan der flettes proces-data til alle moduler, eks. i PM, PP, MM, QM, SD osv.

Med proces integration er det kun fantasien der sætter grænser!

Lyder dette som noget din virksomhed kunne gøre brug af?
Vi kommer gerne ud og viser modellen på din virksomhed og drøfter mulighederne!

Kontakt:
Peter Eriksen
pe@asapconsult.dk