SAP PM


SAP PM – Plant Maintenance
Mange danske virksomheder har i dag et produktions apparat der kører døgnet rundt for at kunne klare efterspørgselen, dette medfører driftsstop, som opstår ved dårligt vedligeholdt udstyr. Uhensigtsmæssigt.
Derfor er forbyggende vedligehold nødvendig.

ASAPconsult leverer SAP PM som løsning til vedligeholdelse af virksomhedens produktionsapparat.
Fordelen ved at bruge SAP PM er:
Overblik over hvor og hvornår større reparationer forekommer
Opfølgning af vedligehold på anlæg
Forenklet planlægning
Minimering af unødvendige produktions-stop

SAP PM sikrer at alt data er til rådighed i hele organisationen og med fuld integration til alle øvrige SAP moduler.
Dette betyder bedre overblik og større gennemsigtighed mellem indkøb (MM), økonomi (CO), egen produktion (PP) og vedligeholdelse (PM).

Du opnår følgende fordele ved at bruge SAP PM:

• Øget omsætning på eksisterende anlæg
• Reducering af utilsigtede drifts stop
• Bedre planlægning
• Reducering i vedligeholds omkostninger
• Mulighed for komplet TPM og dermed World Class
• Dokumentation og statistik
• Mulighed for proces integration
• Mulighed for integration til RFID

Løsningen bliver analyseret og tilpasset så den passer til virksomheden og ASAPconsult sørger for den rette uddannelse af personalet.