Per Østergaard Jacobsen

Per Østergaard Jacobsen er direktør i konsulentvirksomheden Efficiens og ekstern lektor og projektleder for Institut for Afsætningsøkonomi på CBS. Per har skrevet 12 bøger om kundedata, Big Data, CRM, digitalisering, kunderelationer og loyalitetskoncepter og anses for en af de førende danske eksperter inden for feltet.

Per deltager i flere forskningsprojekter og har holdt mere en 25 internationale konferenceoplæg om strategisk brug af Big Data inden for de seneste 18 mdr.
Han er initiativtager til Digitaliseringsprisen, der præmierer offentlige virksomheder for deres digitaliseringsarbejde til gavn for borgere og samfund. Han er underviser på Cand. Merc. studiet og på EMBA på CBS. Er netop aktuel med bogen ”Disrupt your Mindset to Transform your Business with Big Data”.

Sammen med Torsten Ringberg har Per siden 2014 undervist i Big Data strategi på CBS Executive og siden 2016 på MBA-studiet. På en 5-trins skala hvor 5 er højest, bliver både kursets indhold, det faglige niveau samt formidling vurderet til 4,5-4,8. Han deltager desuden sammen med Thorsten i flere projekter som strategisk rådgiver for både danske og internationale virksomheder.
Han er projektleder og medstifter af forskningsprojektet ’Fra Rio til Roskilde’, et af verdens største Smarter City Big Data live labs med 45 personer i teamet. Han er tilknyttet Big Data forskningsprojektet på CBS, som er finansieret af Industrien Fond.