Lars Boe Riber

Lars Boe Riber har gennem sin karriere rådgivet om og aktivt håndteret en lang række kontrakter, både mindre konsulentaftaler og komplekse it-kontrakter. Lars har i en årrække praktiseret Contract Management fra A-Z på både kunde- og leverandørsiden.

Han har gennem sit arbejde opnået erfaring med udarbejdelse af og efterfølgende eksekvering på kontrakter, herunder deltagelse i projektarbejde, styregruppearbejde, forhandlinger og tvisthåndtering.

Derudover har Lars fra sit arbejde i Digitaliseringsstyrelsen erfaring med policy- og analysearbejde samt statens arbejdsgange.

I dag arbejder Lars som konsulent i Rambølls Contract & Commercial Management (CCM) afdeling.

Lars har en M.Sc. fra CBS, hvor han har læst Business Administration og Commercial Law.